Expert på Projektledning, förändringsledning, IT-outsourcing, systemförvaltning.

VisionBee:s erbjudanden

Projektledning/ Verksamhetsutveckling:
Idag är projektledning en nyckelfråga i samband med större förändringar. För att vara framgångsrik krävs både ledarskap, erfarenhet och kunskap. VisonBee har erfarenhet av stora och komplexa förändringsprojekt som innehåller både verksamhetsutveckling, it-stödsförändringar och tuffa tidplaner.

Systemföravltning:
VisionBee hjälper till att strukturera och organisera förvaltningen av IT-system så att verksamhetsnyttan blir så bra som möjligt i förhållande till sin kostnad. Idag ökar kraven på att en organisation ska klara av stora förändringar och krympande budgetar alternativt klara stor expansion samtidigt som många system kräver omfattande resurser för att klara förvaltning och underhåll.

IT-Styrning:
Med lång erfarenhet av IT-frågor i stora och medelstora företag kan VisionBee planera och genomföra projekt inom området it-styrning. Exmpel på projekt som genomförts är outsourcing av IT, uppbyggande av nya IT-organisationer och omstrukturering av befintliga IT-avdelningar.